Index of /maintenance/source/2022.11.1/


../
sha1sum_2022.11.1.txt               17-Nov-2022 10:33        2204
tine20-activesync_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:30       137412
tine20-allinone_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:32      86427115
tine20-bookmarks_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30       103838
tine20-build_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:31       1775822
tine20-calendar_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30       5867124
tine20-coredata_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30        61386
tine20-courses_2022.11.1.tar.bz2          17-Nov-2022 10:30       142584
tine20-crm_2022.11.1.tar.bz2            17-Nov-2022 10:30       336577
tine20-dfcom_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30        27034
tine20-efile_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30       124012
tine20-felamimail_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:30       1265818
tine20-filemanager_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:30       974896
tine20-gdpr_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30        42947
tine20-humanresources_2022.11.1.tar.bz2      17-Nov-2022 10:30       532363
tine20-inventory_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30        91727
tine20-matrixsynapseintegrator_2022.11.1.tar.bz2  17-Nov-2022 10:30        3207
tine20-onlyofficeintegrator_2022.11.1.tar.bz2   17-Nov-2022 10:30       189378
tine20-phone_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30       179407
tine20-projects_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30       119237
tine20-sales_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30       3593512
tine20-simplefaq_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:30       122477
tine20-sso_2022.11.1.tar.bz2            17-Nov-2022 10:30       282214
tine20-tasks_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:30       173967
tine20-timetracker_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:30       230609
tine20-tinebase_2022.11.1.tar.bz2         17-Nov-2022 10:31      73431912
tine20-usermanual_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:31        64595
tine20-voip_2022.11.1.tar.bz2           17-Nov-2022 10:32       515734
tine20-voipmanager_2022.11.1.tar.bz2        17-Nov-2022 10:31       325369
translations.tar.gz                17-Nov-2022 10:33       3154016